CARLES ARFELIS

Sucs, Lleida, 1955

Artista amb inquietud persistent en l'art, combina diferent facetes artístiques com és l'escultura, amb la seva professió, epecialización en Estomatologia, llicenciat en medicina per la Universitat de Barcelona. La seva obra és una indagació en els diferents processos i formes per reunir-los en un conjunt volumètric on plasmar l'anàlisi de forma i espai.
CARLES ARFELIS
Copyright © Galería Lleonart - Tots els drets reservats