JORDI TRAPERHO

Barcelona 1948

El 1967 s'inicia com autodidacta. Realitza pintures de la natura, bodegons, apunts de figura i també retrats. Ja per aquesta època manifesta una forta tendència a la creació d'obres imaginatives amb components tant abstractes com figuratius. En l'actualitat desenvolupa un procés creatiu i amb una concepció de l'art multidisciplinar que ell anomena "Trans-Sinteista". A principis dels 80 coincideix amb el moviment de la transavantguarda, sent considerat com un dels pioners. És editor de la revista "7 miralls al Dau 1" que defensa una cultura i diàleg multidisciplinari entre Art, Ciència i Humanitat.
JORDI TRAPERHO
Copyright © Galería Lleonart - Tots els drets reservats